ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA

U svrhu održavanja klima uređaja u operativnom i higijenski adekvatnom stanju potrebno je redovito čišćenje.

Proces čišćenja:

 • Dolazak i procjena stanja jedinice
 • Čišćenje i dezinfekcija filtera koji se nalaze u unutarnjoj jedinici
 • Čišćenje isparivača
 • Provjera stanja odvoda kondenzata
 • Pregled vanjske jedinice
 • Pregled stanja rashladnog medija

Sredstva za čišćenje:

 • COIL DISINFECTANT – uspješan u borbi protiv velikog broja bakterija, istovremeno čisti, dezodorira i dezinficira.
 • FOAM-A-COIL – sredstvo za čišćenje isparivača/kondenzatora koje efikasno odstranjuje masnoću, prašinu i ulje.
 • ACTABS – tablete koje spriječavaju začepljivanje ili odčepljuju cijevi za kondenzate te su efikasne u borbi protiv bakterija i gljivica.

SERVIS KLIMA UREĐAJA
U JAMSTVENOM ROKU

U svrhu produžetka jamstva za 12 mjeseci (maksimalno do 3 godine) vršimo servis na sve uređaje koje su ugradili naši djelatnici. Ovo otklanja daljnu pojavu neispravnosti ili mikroorganizama koji ometaju rad klima uređaja.

Opis rada servisa:

 • Dolazak i pregled unutarnje i vanjske jedinice
 • Čišćenje i dezinfekcija prašnih filtera i isparivača
 • Pregled  ventilatora unutarnje jedinice
 • Kontrola odvoda kondenzata (vode)
 • Polaganje  ACTABS tabletice za dezinfekciju kondenzata
 • Pregled stanja rashladnog medija
 • Pregled ventilatora unutarnje jedinice

Ovim servisom produžuje se jamstvo na uređaj sljedećih 12 mjeseci do maksimalno tri godine koliko pružamo garanciju.

Sredstva za čišćenje:

 • COIL DISINFECTANT – uspješan u borbi protiv velikog broja bakterija, istovremeno čisti, dezodorira i dezinficira.
 • FOAM-A-COIL – sredstvo za čišćenje isparivača /kondenzatora koje efikasno odstranjuje masnoću, prašinu i ulje.
 • ACTABS – tablete koje spriječavaju začepljivanje ili odčepljuju cijevi za kondenzate te su efikasne u borbi protiv bakterija i gljivica.

DIJAGNOSTIKA KVARA KLIMA UREĐAJA

U cijenu su uključeni dolazak i utvrđivanje stanja klima uređaja izvan garancijskog roka van područja grada Rijeke. Također u cijeni nisu navedeni eventualni popravci ili rezervni dijelovi iz razloga što se to naknadno utvrđuje.

DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA I ZBRINJAVANJE

Kompletno odstranjivanje vanjske i unutrašnje jedinice zajedno sa njihovim sigurnim odlaganjem u reciklažno postrojenje. U cijenu dodatno uračunavamo uporabu auto dizalice ili skele te rad na većoj udaljenosti.