METAR DUŽINE ELEKTRO
I FRIGO INSTALACIJE

Cijena standardne montaže za 3 metra je fiksna dok se svaki dodatni metar obračunava po izvršenoj montaži i stvarno utrošenim količinama materijala.

MONTAŽA KLIMA UREĐAJA
SNAGE DO 4,5 kW U HLAĐENJU

Montaža split klima uređaja do 4,5 kW snage duljine instalacija do 3 metra naplaćuje se 1200,00 kn + PDV.

Dodatno se naplaćuju troškovi puta za lokacije veće udaljenosti

U cijenu se uračunava postavljanje unutarnje jedinice na zid visine do 3m, ugradnja vanjske jedinice na zid do 4 m sa maksimalnom duljinom instalacija od 3m. Odvod kondenzata do 4m te bušenje promjera rupe fi 45 mm, sa svim materijalom potrebnim za instalaciju  te savjetovanje o upotrebi uređaja.

Uračunati materijal:

  • Priključni kabel sa utikačem do 3 m
  • Cijevi za odvod kondenzata maksimalne dužine 4m
  • Unakrsna kanalica za priključni kabel
  • Izolaciona traka, silikon, vezice, gips i ostali potrebni materijali za navedenu montažu
  • Set vijaka i tipli koji služe sa montažu vanjske i unutarnje jedinice te odvod kondenzata i slično
  • Pocinčani nosači za vanjsku jedinicu klima uređaja

MONTAŽA KLIMA UREĐAJA
4,5 + kW SNAGE

Za ugradnju ovih modela uređaja kontaktirajte nas putem telefona, kontaktne forme ili e-maila: info@klime-krk.com.hr

kirigamine-ef_gal1.jpg.x600px

parapetni-modeli-egal3.jpg.x600px

visoko-kanalni-inverter-g1.jpg.x600px